top of page

     Proficy Efficiency - Managment
 

מערכת MES מבוססת על Proficy Plant Applications של General Electric לניהול מערכות ייצור. מטרת המערכת הינה לספק פתרון לניהול ייצור ובקרה יעילים יותר בארגון.
השלב הראשון היה התקנת מודל יעילות שפותח והותאם כדי לייעל את מערכת הייצור, ולאחר מכן התקנת מודול לבקרת איכות ומודול ייצור לניטור מוצרים ותהליכי ייצור.
המערכת מבוססת על מסד נתוני Historian המאפשר לטפל ב- 100,000 אירועים לשנייה ולעבד בסנכרון עם מערכת ה- ERP Priority. הותקן גם פורטל מידע בזמן אמת – פורטל מבוסס web
כלל-ארגוני לניטור ולהפצת דוחות בזמן אמת, המאפשר ניתוח מידע במסדי נתונים מסוגים שונים.

מודול Efficiency מאפשר להפיק תועלת ממערכות הייצור באמצעות הצגה מקיפה של יעילות הציוד הכוללת (OEE) יכולות ה- Drill Down
בהן משתמש המודול כדי לזהות ולנטר תחומים הניתנים לשיפור הופכות מודול זה לפתרון אידיאלי למנהלים המנסים להגביר את
תפוקת המפעל מבלי להוסיף ציוד, אנשים או עלויות חומרים.

זיהוי ושיפור ציודים/מחלקות/מכונות בעלי יעילות תפעולית נמוכה:

  • מזעור כמות אירועי ה- DownTimeהמתוזמנים והבלתי מתוזמנים.

  • מזעור כמויות התוצר הפגום (Waste) והעיבוד החוזר. (Rework)

  • שיפור יעילות המכונות בזמן ריצה.

ביצוע ניתוח סיבות השורש (Root Cause) כדי לקבל החלטות המבוססות
על הנתונים:

  • השגת מבט מבפנים (Insight) על תהליכי הייצור ע"פ משמרת, ציוד, ותוצרת גמורה.

  • הערכת התפעול לכל תקופת זמן - מזמן אמת ועד תקצירי דוחות שנתיים.

  • קשירת הוצאות הון לשיפורי רווחיות המפעל הצפויים.

ניהול פעולות הייצור בזמן אמת באמצעות דיווח מקיף:

  • עקיבה אחר זמני פעולה (UpTime), זמני עצירה (DownTime) ורמות היעילות

של כל המכונות במפעל ואף יעילות המפעל כולו באמצעות מדדי מפתח של הייצור .(KPI)

  • תזמון דוחות לכל מקבלי ההחלטות מרמת המפעילים ועד רמת מנהלי המפעל.

  • קבלת התראות על אירועים חריגים עבור פעולות נבחרות כדי לבצע שינויים בזמן אמת.

bottom of page