top of page
IMG_3724.PNG

איך יראה המפעל שלך

ב- 2020?

מתקדמים למפעל חכם - אתגרים ופתרונות מעשיים

27.6.19

09:00-15:00

מלון West Lagoon, נתניה (מפה)

module-web-hmi-dashboard-exploded-1792x1

התכנסות וקבלת פנים

מצגת פתיחה

העתיד והאתגרים של עולם הבקרה בעידן המפעל החכם ויישומי הענן

אולם 2- מושב פתרונות תוכנה לניהול מערכות הייצור

 

עולם ה - SCADA מרצפת הייצור אל יישומי ענן מתקדמים - הצגה והדגמה מעשית.

אולם 1 - מושב פתרונות בקרה מתקדמים

מבט אל העתיד: איך יראה יום בחייו של איש הבקרה בשנת 2020

הפסקת קפה

אולם 2- מושב פתרונות תוכנה לניהול מערכות הייצור

ניהול ייצור בענן Manufacturing Data Cloud?או במפעל?

CIMPLICITY – Road Map 

יישומים חכמים במפעל בעידן  Industry 4.0 Prescriptive maintenance / Operation Performance Management

אולם 1 - מושב פתרונות בקרה מתקדמים

בקר הדור החדש המשלב טכנולוגיית PAC וטכנולוגיית ענן.

ווסתי תדר ובקרי מנוע - מתיאוריה למעשה,טכנולוגיה,תקשורות ועוד...

versiondog כלי מתקדם לניהול גיבויים/גרסאות ומידע בבקרים / HMI SCADA , ווסתי תדר, צגים וכו'...

סיכום

ארוחת צהריים במסעדת המלון

08:00-09:00

09:00-09:20

09:20-10:15

10:20-11:15

11:15-11:45

11:45-13:00

13:00-13:20

13:20-13:30

13:30-14:30

הצטרפו אלינו היום למסע אל המפעל החכם של המחר.

General Engineers Automation מזמינים אתכם להתעדכן בפיתוחים ובטרנדים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר לסביבת הייצור והתעשייה.

 

הכנס יכלול הדגמות והצגות מעשיות של פתרונות מתקדמים ויועבר ע"י מרצים מקצועיים מהארץ בשילוב מרצים מומחים מחו"ל.

השותפים שלנו

על הכנס

הרשמה:

הרשמה:

איך מגיעים?

כתובת:

מלון West Lagoon,

רח' קהילת צפת, נתניה, 4272150.

טלפון המלון:

073-387-5555

הרשמה
מפה
bottom of page